Onderhoud ventilatiesysteem: belang, werkwijze en kostprijs

Een degelijk verluchtingssysteem komt onze gezondheid ten goede door de toevoer van zuivere lucht. Vanzelfsprekend is een regelmatige onderhoudsbeurt nodig als je wil dat het ventilatiesysteem optimaal blijft renderen. Hierbij hebben de ventilatiekanalen een belangrijke taak tijdens het luchtzuiveringsproces. Ten gevolge van verontreinigde lucht die zich door het kanaal verplaatst, kunnen stof, vet en bacteriën zich opstapelen aan de wanden. Daardoor verslechtert de luchtdoorstroming en neemt de capaciteit van het ventilatiesysteem af. Bovendien kan een vervuild systeem oververhitting, geluidshinder en gezondheidsklachten veroorzaken.

Wanneer is het tijd voor een onderhoud?

Om de ophoping van stof en vet tegen te gaan is een regelmatige inspectie van je ventilatiesysteem een vereiste. De frequentie van het onderhoud hangt af van de aanwezige luchtkwaliteit in de woning. In een woning waar veel gerookt wordt, zal het ventilatiesysteem sneller vervuild raken.

In het algemeen is de schoonmaak van de ventilatiekanalen om de 3 à 5 jaar nodig. Andere onderdelen zoals ventielen, filters, WTW-unit (warmte-terugwin-unit) en de ventilator vragen een frequenter onderhoud. Laat deze onderdelen zeker regelmatig reinigen, vooral wanneer je last hebt van bronchitis of astma.

Voorts varieert de regelmaat van een onderhoudsbeurt naargelang het type installatie. Een ventilatiesysteem type D is volledig gemechaniseerd, door het grotere aantal buizen vraagt dit systeem meer aandacht dan andere. Een ventilatiesysteem van het type C heeft ook vaker een onderhoud nodig omdat het systeem geen filter bevat die de opstapeling van vuil en stof verhindert.

Werkwijze onderhoud ventilatiesysteem

Voor het onderhoud van je ventilatiesysteem doe je best beroep op een gespecialiseerde firma aangezien het reinigen best complex is wanneer je niet over de juiste kennis beschikt. Bovendien vraagt een ander type ventilatiesysteem een verschillende reinigingstechniek. Ook de vorm (vierkant vs. rond) en het materiaal (kunststof vs. gegalvaniseerd) van de buizen hebben een invloed op de gebruikte reinigingstechniek van het ventilatiekanaal.

Een specialist voert tijdens een groot onderhoud meerdere taken uit: filters vervangen, ventilatoren, WTW-unit , luchtventielen en ventilatiekanalen reinigen. Daarnaast wordt het debiet opgemeten en worden de ventielen en ventilator opnieuw afgesteld.

Het onderhoud van de ventilatiekanalen gebeurt doorgaans door het ronddraaien van een borstel waarbij een stofzuiger het vrijgekomen stof opvangt. Een andere manier om de kanalen proper te maken is via perslucht.

Wat je wel makkelijk zelf kan doen is het reinigen van de ventielen. Voor het schoonmaken is het zeer belangrijk dat je eerst de stekker uit het stopcontact trekt. De ventielen reinig je dan door ze af te borstelen in wat zeepsop. Bij de terugplaatsing moeten de ventielen op de zelfde stand staan als bij het weghalen.

Hoeveel kost een onderhoud van een ventilatiesysteem?

De prijs van een onderhoudsbeurt van een ventilatiesysteem varieert van firma tot firma, neem daarom contact op met een reinigingsfirma om een exacte prijs te weten te komen. De gemiddelde kostprijs van een algemeen onderhoud bedraagt tussen € 200 en € 350, exclusief btw. Het reinigen van een ventilatiesysteem type D zal bijvoorbeeld duurder zijn dan een systeem van type C.

Bij vele firma’s kan je ervoor kiezen om een onderhoudscontract aan te gaan. Zo’n contract is op termijn aantrekkelijker dan de afzonderlijke prijzen die je betaalt voor een onderhoudsbeurt. Hierbij betaal je een eenmalige opstartkost en vervolgens betaal je maandelijks of jaarlijks een bedrag voor je abonnement. De reinigingsfirma komt dan jaarlijks of tweejaarlijks schoonmaken en om de paar maanden komt de firma nieuwe filters plaatsen. Voorts heb je de garantie dat het verluchtingssysteem regelmatig en op de juiste manier onderhouden wordt.

Add a Comment

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *